LogoTlf: 23 84 43 93
Logo
Tlf: 23 84 43 93

Priser og vilkår

Pris og tilskud fra Aarhus Kommune

Prisen for en plads hos mig er:

Egenbetaling: 3627 kr

Tilskud fra kommunen: 6673 kr

Indbetaling: 10.300 kr

Min samlede pris skal indbetales forud senest sidste hverdag i måneden, og jeg vil derfor anbefale, at I får oprettet betalingen som en fast overførsel i banken. Prisen for en plads i min ordning reguleres årligt, i forbindelse med kommunernes ændring af satser for de kommunale dagtilbud. Kommunens tilskud indsættes på jeres nemkonto den sidste hverdag i måneden.

Hvis I er berettigede til fuld eller delvis økonomisk friplads, har I ikke mulighed for at benytte jer af dette, hvis I ønsker en privat pasningsordning. Kommunen sætter nogle af rammerne for pasningsaftalen, hvilket blandt andet betyder, at der kun ydes økonomisk støtte til kommunale pasningstilbud. Ligeledes betales der også for juli måned, selv om der afholdes ferie. I modtager dog fortsat det fulde kommunale tilskud under ferie. 

Privat Pasningsordning 

Jeg er godkendt af Aarhus kommune som selvstændig børnepasser, hvilket vil sige at de pædagogiske og sikkerhedsmæssige forhold er godkendt. Der vil i løbet af året være tilsyn fra Aarhus kommune, både anmeldte og uanmeldte. I den private pasningsordning vælger forældre og børnepasser hinanden til, frem for at der bliver tildelt en plads. Bliver vi enige om, vi er et match, aftaler vi startdato og laver kontrakt. Den underskrevne pasningskontrakt samt ansøgning om tilskud sendes efterfølgende ind til godkendelse ved kommunen. Der gives ikke tilskud før kommunen har godkendt, hvorfor det er vigtigt at få sendt ansøgningen afsted i god tid, helst 4-6 uger før ønsket opstart. Dette kan jeg være behjælpelig med. 

Som privat pasningsordning har vi aldrig gæstebørn, som forstyrrer de kendte rutiner og tager tid. Dette gør hverdagen meget lettere at planlægge og jeres barn vil opleve ro og genkendelighed hver dag. Ligeledes vil I som forældre kun aflevere og hente ved mig, hvilket også kan skabe en ro hos jer. Det betyder også, at der ikke er gæstedagpleje når jeg holder ferie eller er syg. Derfor er det private pasningstilbud oftest valgt af forældre, der alligevel ikke ville bruge gæstesystemet i den kommunale dagpleje, og som har mulighed for selv at tilrettelægge deres arbejde, og / eller har et godt netværk af bedsteforældre mv, der kan træde til og hjælpe med pasningen.

Andre vilkår:

Min pasningsordning er for de mindste børn i alderen 12 måneder til 3 år.

Opsigelse

Aftalen kan opsiges for begge parter med løbende måned plus en måneds varsel. 

Sikkerhed 

I skal sørge for, at jeres barn har en ulykkesforsikring ved jeres eget forsikringsselskab. Ring evt. og rådfør jer med jeres eget forsikringsselskab.

Sygdom

Børnene skal være raske, når de bliver afleveret hos mig. Hvis næsen løber eller de hoster lidt, er de selvfølgeligt stadig velkomne, hvis de ellers er friske nok til at kunne deltage i de daglige aktiviteter. Hos mig behøver sygdom ikke nødvendigvis at være feber. Hvis jeg vurderer, at barnet ikke har det som han/hun plejer, og hvis barnet har en off dag eller udviser anden form for utilpashed, vil jeg gå i dialog med jer om eventuel afhentning. 

Ligeledes kan jeg som børnepasser blive syg. Når dette sker, kan jeg desværre ikke tilbyde pasning af jeres barn og I står selv for at finde pasning. Jeg vil naturligvis give besked, så hurtigt, det er muligt, så I kan finde anden løsning. Der gives ikke refusion for de dage, hvor barnet ikke passes hos mig, men Århus Kommune trækker heller ikke i tilskuddet til jer.

Kost

Alle måltider er inkluderet i prisen og vil ofte være økologisk. 

Formiddagsmad: Formiddagsboller/frugt 

Frokost: Vi kører med fast frokost-madplan som består af varme måltider.

Eftermiddagsmad: Frugt/brød/yoghurt/bananpandekager

Barndommen genudsendes ikke - giv børnene en tryg og rolig start